Belastingadviseurs

Binnen onze organisatie is mr. Guus de Leeuw verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van belastingen. Met een bagage van vele jaren ervaring in de belastingadviespraktijk, staat een team van medewerkers voor u klaar om op fiscaal gebied optimaal te adviseren.

Naast aandacht voor de standaardwerkzaamheden op het gebied van de diverse belastingsoorten (verzorgen van aangiften en dergelijke), wordt veel aandacht besteed aan de “bewaking” van de fiscale positie van de ondernemer zelf. Hierbij wordt u op de hoogte gehouden omtrent voor u belangrijke ontwikkelingen binnen ons belastingstelsel.

Nederlands-Belgische Taxplanning

In de grensstreek tussen Nederland en België treffen wij regelmatig situaties aan waarbij Nederlanders in België wonen of overwegen om naar België te emigreren.

In dergelijke gevallen blijven vaak nog banden met Nederland bestaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanhouden van een bedrijf en/of een bedrijfspand dan wel het aanhouden van een dienstbetrekking of pensioenuitkering.

De Nederlandse Belastingdienst wil deze emigranten niet uit het oog verliezen.

Door jarenlange ervaring op het gebied van fiscale advisering in verband met verhuizing naar België zijn wij in staat om een “advies op maat” voor u te verzorgen, alsmede te voorzien in uw fiscale verplichtingen door middel van het indienen van diverse aangiften.

Mede door onze uitstekende relatie met diverse bankinstellingen in de grensstreek hebben wij de fiscale advisering voor Nederlanders die woonachtig zijn in België tot een specialisatie ontwikkeld. Wij zijn er trots op dat wij voor cliënten van deze banken mogen werken. Onze ervaring op dat gebied staat borg voor een uitstekende fiscale advisering voor de meest uiteenlopende kwesties van aftrek hypotheekrente, pensioen problematiek tot stamrechtvennootschappen. Klikt u hier voor meer informatie over de werkzaamheden die wij op dit onderdeel voor u kunnen verrichten.

Klik op onderstaande titels voor informatie over enkele andere adviesgebieden.

Resultaten
Bedrijven, die hun onderneming drijven in vorm van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.), zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting (VPB).
De bepaling van deze belasting is nauw verwant met het opstellen van de jaarrekening. Immers, het jaarlijkse resultaat bepaalt de te betalen VPB. Een goede samenwerking tussen de accountant en belastingadviseur is in deze dan ook van groot belang.
Bij ons gaat de samenspraak echter verder, hetgeen kan leiden tot advisering rondom de opzet en herstructurering van ondernemingen, om zodoende de mogelijkheden van de vennootschapsbelasting optimaal te benutten.

Inkomsten
Door de voortdurende wijzigingen in de belastingwetgeving is het er binnen de Inkomstenbelasting voor u niet eenvoudiger op geworden. De verschillen in belastingheffing tussen de verschillende boxen zijn aanzienlijk. De mogelijkheden van de verschillende boxen zullen steeds nauwgezet moeten worden overwogen en geoptimaliseerd.

Door een intensief contact en kennis van uw persoonlijke omstandigheden gaat onze dienstverlening verder dan enkel het verzorgen van uw aangifte Inkomstenbelasting. Ook lange termijnaspecten zoals vermogensbeheer, de opbouw van oudedagsvoorzieningen en dergelijke krijgen hierbij de aandacht.

BTW
Iedere ondernemer die in Nederland goederen levert of diensten verricht, dient omzetbelasting (BTW) af te dragen aan de fiscus, één en ander onder aftrek van de door de ondernemer betaalde voorheffing op zijn inkopen.

Het systeem lijkt eenvoudig. Indien er echter onroerend goed in het spel komt, of de ondernemer verricht internationale transacties (binnen de Europese Unie of zelfs daarbuiten), dan wordt de materie al snel ingewikkelder en raakt menig ondernemer op gegeven moment de weg kwijt.

Het is onze taak om niet alleen duidelijkheid te verschaffen omtrent de verschillende regels, maar vooral om door concrete advisering de consequenties voor de omzetbelasting zoveel mogelijk te beperken.

Lonen
De begrippen “loon”, “dienstbetrekking”, “werknemer” en dergelijke kunnen aanleiding geven tot hele discussies met de fiscus en de bedrijfsvereniging omtrent de vraag hoe deze begrippen te interpreteren. Met de komst van ZZP’ers en flex-werken zijn er vele situaties denkbaar die van invloed kunnen zijn op het al dan niet toepassen van de loonheffing.

Op welke wijze moeten vergoedingen worden onderbouwd; wat kan aan personeel netto worden uitbetaald; hoe maak je het gat tussen bruto en netto zo klein mogelijk? Allemaal vragen die wij graag voor u beantwoorden.

Onze belastingadviseurs rekenen het tot hun taak om in het belang van de cliënt de mogelijkheden optimaal te benutten. Tevens staan wij u graag met raad en daad bij in geval van controles of boekenonderzoeken door de Belastingdienst.

Schenkingen
Over een nalatenschap moet normaliter erfbelasting worden betaald; iets wat iedereen zoveel mogelijk wil voorkomen. Ga je echter voor overlijden allerlei bedragen schenken, dan komt het schenkingsrecht om de hoek kijken. Hoe los je dit op?

Samen met u zoeken we naar mogelijkheden om genoemde belastingdruk zo laag mogelijk te maken, waarbij ondermeer gekeken wordt naar het geldende huwelijksvermogensregime, de inhoud van de testamenten, gevolgen van overdracht van vermogen etc.

Advies
Naast een breed scala van algemene diensten zijn er onderwerpen, die onze meer dan gemiddelde aandacht vragen en ook daadwerkelijk krijgen. Het betreft hier een viertal specifieke adviestrajecten, die, door hun veelheid en complexiteit van problemen, vaak inschakeling van diverse disciplines vragen.

Door de aanwezigheid van specialisten in fiscaal recht en accountancy, zijn wij in staat u in deze adviestrajecten van dienst te zijn. Daarbij beschikken wij over een breed netwerk met specialisten en instellingen op velerlei gebied, welk netwerk wij graag aan onze cliënten ter beschikking stellen!

Opvolging
Een bedrijf overnemen, binnen de familie of van een derde, is vaak een traject met grote financiële belangen waarbij een goede voorbereiding van groot belang is. Zo dient een eventuele fiscale herstructurering bij de overdragende partij soms reeds jaren van tevoren te worden ingezet.

Op welke wijze kan de opvolging juridisch het beste worden vorm gegeven? Hoe dienen contracten en overeenkomsten te worden opgezet en wat zijn hun fiscale consequenties? Hoe om te gaan met de persoonlijke aspecten en emoties van de overdragende, maar ook van de kopende partij?

Positie DGA
De directeur-groot aandeelhouder (DGA) vormt is fiscaal opzicht steeds een bijzonder figuur. Dit komt doordat hij gelijktijdig in aanraking komt met zowel vennootschapsbelasting als ook inkomstenbelasting waarbij getracht dient te worden de belastingdruk te minimaliseren.

Moet een zakenpand in de B.V. of juist privé? Is het dan box I, II of III? Hoe hoog moet een directiesalaris zijn? Wat gebeurt er met een pensioenvoorziening? Privé-zekerheden voor financiering van het bedrijf? Hoe werkt een en ander in relatie tot huwelijkse voorwaarden? Wat als ik mijn bedrijf overdraag?

Internationaal
Van oudsher is Nederland een handelsland met veel internationale contacten. Ook de ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf richten in toenemende mate hun blik over de grens.

Handelen met het buitenland leidt vaak tot fiscale vragen. Wat moet ik met de BTW? In welk land dienen transactieresultaten te worden belast? Moet ik in het buitenland een vaste inrichting gaan vestigen en wat zijn daarvan de consequenties? Hoe kunnen belastingverdragen tussen landen optimaal worden benut?

De ontwikkelingen in het internationale belastingrecht worden door ons op de voet gevolgd om ondernemers in deze problematiek adequaat te kunnen adviseren.